Thursday, June 30, 2011

Viewing Journal: 6/30/2011


335) TENDER MERCIES
(1983 dir. Bruce Beresford) 2nd Viewing: June 30 2011

.


334) J.F.K.
(1991 dir. Oliver Stone) 2nd Viewing: June 30 2011
.


333) JUDY BERLIN
(1999 dir. Eric Mendelsohn) Date Seen: June 30 2011

.

332) HELLRAISER
(1987 dir. Clive Barker) 2nd Viewing: June 30 2011.

331) LIVE FLESH
(1997 dir. Pedro Almodovar) 2nd Viewing: June 30 2011


.
330) BLAZING SADDLES
(1974 dir. Mel Brooks) 3rd Viewing: June 30 2011


.

No comments:

Post a Comment