Thursday, October 12, 2017

Viewing Journal: 10/12/2017654) MARSHALL
(2017 dir. Reginald Hudlin) Date Seen: October 12 2017


.

653) MAD DOCTOR
               OF BLOOD ISLAND
(1969 dir. Gerardo de Leon, Eddie Romero) Date Seen: October 12 2017


.


652) CORRUPTION
(1968 dir. Robert Hartford-Davis) Date Seen: October 12 2017


.


651) THE FOUR SKULLS
            OF JONATHAN DRAKE
(1959 dir. Edward L. Cahn) Date Seen: October 12 2017


.


650) TARGET EARTH
(1954 dir. Sherman A. Rose) Date Seen: October 12 2017


.


649) THE MUMMY'S HAND
(1940 dir. Christy Cabanne) Date Seen: October 12 2017


.
No comments:

Post a Comment