Thursday, June 14, 2018

Viewing Journal: 6/14/2018
368) SAMSON
(2018 dir. Bruce MacDonald, Gabriel Sabloff) Date Seen: June 14 2018

.
367) ALUCARDA
(1977 dir. Juan L. Moctezuma) Date Seen: June 14 2018

.

366) THE TALE
                OF DESPEREAUX
(2008 dir. Robert Stevenhagen, Sam Fell) Date Seen: June 14 2018

.


Wednesday, June 13, 2018

Viewing Journal: 6/13/2018
365) JURASSIC WORLD:
             FALLEN KINGDOM
(2018 dir. Juan Antonio Bayona) Date Seen: June 13 2018

.

364) MARY SHELLEY
(2018 dir. Haifaa Al-Mansour) Date Seen: June 13 2018

.
Tuesday, June 12, 2018

Viewing Journal: 6/12/2018
363) THE VAULT
(2017 dir. Dan Bush) Date Seen: June 12 2018

.362) SORRY, WRONG NUMBER
(1948 dir. Anatole Litvak) Date Seen: June 12 2018

.

Monday, June 11, 2018

Viewing Journal: 6/11/2018
361) OCEAN'S 8
(2018 dir. Gary Ross) Date Seen: June 11 2018

.

Viewing Journal: 6/10/2018
360) HEREDITARY
(2018 dir. Ari Aster) Date Seen: June 10 2018

.359) AFTER THE DARK
        [THE PHILOSOPHER'S]
(2014 dir. John Huddles) Date Seen: June 10 2018

.Saturday, June 9, 2018

Viewing Journal: 6/9/2018
358) THE GOSPEL
          ACCORDING TO ANDRÉ 
(2018 dir. Kate Novack) Date Seen: June 9 2018

.

357) THE DEAD PIT
(1989 dir. Brett Leonard) Date Seen: June 9 2018

.
Friday, June 8, 2018

Viewing Journal: 6/8/2018
356) AMERICAN ANIMALS
(2018 dir. Bart Layton) Date Seen: June 8 2018

.

355) WON'T YOU
                BE MY NEIGHBOR?
(2018 dir. Morgan Neville) Date Seen: June 8 2018

.
Thursday, June 7, 2018

Viewing Journal: 6/7/2018
354) PURPLE RAIN
(1984 dir. Albert Magnoli) 3rd Viewing: June 7 2018

.

353) THE BORROWERS
(1997 dir. Peter Hewitt) Date Seen: June 7 2018

.
Viewing Journal: 6/6/2018352) HOTEL ARTEMIS
(2018 dir. Drew Pearce) Date Seen: June 6 2018

.
Viewing Journal: 6/5/2018
351) ACTION POINT
(2018 dir. Tim Kirkby) Date Seen: June 5 2018

.
350) THE LAIR
               OF THE WHITE WORM
(1988 dir. Ken Russell) 2nd Viewing: June 5 2018

.