Thursday, April 18, 2019

Viewing Journal: 4/18/2019
166) SHADOW  [影]
(2019 dir. Zhang Yimou) Date Seen: April 18 2019

.

Viewing Journal: 4/17/2019
165) THE GOLEM
(2019 dir. Doron and Yoav Paz) Date Seen: April 17 2019

.

Tuesday, April 16, 2019

Viewing Journal: 4/16/2019

164) HELLBOY
(2019 dir. Neil Marshall) Date Seen: April 16 2019

.


Monday, April 15, 2019

Viewing Journal: 4/15/2019
163) FREAKS
(2019 dir. Zach Lipovsky, Adam B. Stein) Date Seen: April 15 2019

.162) GIRLS OF THE SUN
(2019 dir. Eva Husson) Date Seen: April 15 2019

.

Sunday, April 14, 2019

Viewing Journal: 4/14/2019


161) THE SILENCE
(2019 dir. John R. Leonetti) Date Seen: April 14 2019

.

Viewing Journal: 4/13/2019

160) HER SMELL
(2019 dir. Alex Ross Perry) Date Seen: April 13 2019

.


Viewing Journal: 4/12/2019
159) IN FABRIC
(2019 dir. Peter Strickland) Date Seen: April 12 2019

.

158) RELAXER
(2019 dir. Joel Potrykus) Date Seen: April 12 2019

.

Viewing Journal: 4/11/2019

157) EXTREMELY WICKED,
        SHOCKINGLY EVIL AND VILE
(2019 dir. Joe Berlinger) Date Seen: April 11 2019

.

156) DIANE
(2019 dir. Kent Jones) Date Seen: April 11 2019

.
Wednesday, April 10, 2019

Viewing Journal: 4/10/2019

155) PET SEMATARY
(2019 dir. Dennis Widmyer, Kevin Kölsch) Date Seen: April 10 2019

.

Viewing Journal: 4/9/2019
154) SHOULDER ARMS
(1918 dir. Charlie Chaplin) Date Seen: April 9 2019

.